Croeso i ddiweddariad e-fentor Prifysgolion Bangor a Glyndŵr

Mae bod yn fentor yn hollbwysig i ddatblygu nyrsys y dyfodol a’n hamcan yw eich cefnogi yn y swyddogaeth hon. Bydd hyn yn cynnwys darparu gwybodaeth fel y gallwch gael safonau NMC i gynnal eich statws fel mentor.

Mae’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi diweddaru’r Safonau i Gefnogi Dysgu ac Asesu mewn ymarfer ac mae hyn wedi arwain at ganlyniadau penodol i fentoriaid, athrawon ymarfer ac athrawon (NMC, 2008). Mae’n orfodol i chi wneud diweddariad blynyddol er mwyn cynnal eich statws mentor. Gellir gwneud hyn naill ai trwy fynychu sesiynau yn y dosbarth neu gael mynediad at e-ddiweddariadau.

Amcan y diweddariad hwn yw sicrhau bod gan fentoriaid ddigon o wybodaeth ac arweiniad fel y gallant gyflawni eu swyddogaeth yn gymwys a pharhau i gwrdd â gofynion cyfredol NMC bob blwyddyn.