CEFNOGI MYFYRWYR GAN GYNNWYS Y MYFYRWYR SY’N METHU Â CHYFLAWNI’R SAFON OFYNNOL

Amcanion

Adnabod rhai o ddangosyddion cyffredin myfyriwr lle nad yw ei berfformiad yn gymesur â chyfnod ei hyfforddiant?
Dynodi ystod o strategaethau i gefnogi myfyrwyr ‘gwan’
Dynodi egwyddorion rhoi adborth?

Ymarferion Adfyfyrio

Methu Myfyriwr

Mae asesiadau clinigol o fyfyrwyr nyrsio yn gallu diogelu safonau proffesiynol, cleifion a’r cyhoedd. Ond mae’n anorfod na fydd rhai myfyrwyr yn gallu cwrdd â’r lefel gofynnol o ymarfer ac mae’n hollbwysig nad yw mentoriaid yn osgoi’r broblem anodd o orfod methu’r myfyrwyr hyn. Duffy, 2004)
Fel mentor a enwir, chi sy’n gyfrifol am benderfynu ar yr asesiad terfynol ac yn atebol am ddweud os yw myfyriwr yn llwyddo neu fethu. (NMC, 2006).

Cyfeiriadaeth a darllen pellach

BESKINE D (2009) Mentoring students: establishing effective working relationships, Nursing Standard, 23(30) 35-40
DUFFY K. (2004) Failing students: a qualitative study of factors that influence the decisions regarding assessment of students’ competence in practice. NMC: London
DUFFY K. (2007a) Supporting failing students in practice 1: assessment. Nursing Times, 103:47, 28-29
DUFFY K. (2007b) Supporting failing students in practice 2: management. Nursing Times, 103:48, 28-29
MALONEY D., CARMODY D., NEMETH E. (1997) Students experiencing problems learning in clinical setting in McALLISTER L., LINCOLN M., McLEOD S., & MALONEY D. (eds) Facilitating Learning in Clinical Settings. Stanley Thornes: Cheltenham
NMC (2008) Standards to support learning and assessment in practice: NMC Standards for mentors, practice teachers and teachers. NMC: London
RCN (2007) Guidance for mentors of nursing & midwifery students. RCN: London
RCN (2007a) Helping students get the best from their practice placements. RCN: London